Artykuł sponsorowany

Na czym polegają inwentaryzacje zieleni?

Na czym polegają inwentaryzacje zieleni?

Gdańsk, znany z pięknych zabytków i bogatej historii, coraz częściej stawia na ekologię i dbałość o środkowisko naturalne. W ramach tego podejścia, miasto prowadzi inwentaryzację zieleni, która pozwala na efektywniejsze zarządzanie przestrzenią miejską i ochronę drzewostanów. Czym dokładnie są inwentaryzacje zieleni i jak wpłyną na przyszłość Gdańska? 

Nowoczesna technologia w służbie przyrody 

Inwentaryzacja zieleni w Gdańsku to proces polegający na zebraniu danych dotyczących drzew, krzewów, trawników i innych elementów roślinnych występujących na danym terenie. W Gdańsku wykorzystuje się do tego celu nowoczesne technologie, takie jak GIS (Geographic Information System) oraz zdjęcia lotnicze wykonane przez drony. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne określenie liczby drzew, ich gatunków, wieku czy stanu zdrowotnego. Inwentaryzacja pozwala również na zidentyfikowanie miejsc wymagających interwencji, takich jak przycinanie gałęzi czy usuwanie martwych drzew. 

Zarządzanie przestrzenią miejską 

Dane pozyskane w wyniku inwentaryzacji zieleni są niezbędne do efektywnego zarządzania przestrzenią miejską. Pozwalają one na opracowanie planów zagospodarowania terenu, które uwzględniają potrzeby mieszkańców oraz ochronę środowiska. W Gdańsku, inwentaryzacja zieleni jest wykorzystywana do planowania nowych inwestycji, takich jak budowa dróg czy osiedli mieszkaniowych. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie konfliktów związanych z wycinką drzew oraz zapewnienie odpowiedniej ilości zieleni na terenie miasta. 

Korzyści dla mieszkańców i środowiska 

Inwentaryzacja zieleni przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców Gdańska. Dzięki niej, miasto może dbać o zachowanie odpowiedniej ilości drzew i krzewów, które pełnią wiele istotnych funkcji. Zieleń miejska wpływa korzystnie na zdrowie mieszkańców, poprzez oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń oraz zmniejszenie hałasu. Ponadto, drzewa i krzewy tworzą naturalne bariery przeciwpowodziowe oraz stanowią siedliska dla wielu gatunków zwierząt. Inwentaryzacja zieleni pozwala również na monitorowanie stanu drzewostanów i ich ewentualną ochronę przed szkodnikami czy chorobami.