Artykuł sponsorowany

Jak prawidłowo przeprowadzić pomiar oświetlenia ewakuacyjnego?

Jak prawidłowo przeprowadzić pomiar oświetlenia ewakuacyjnego?

Pomiar oświetlenia ewakuacyjnego to niezbędny element kontroli jakości w budynkach użyteczności publicznej, przemysłowych i biurowych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu oświetlenia ewakuacyjnego ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach. Właściwe przeprowadzenie takiego pomiaru jest więc niezwykle istotne. W artykule przedstawimy, jak prawidłowo wykonać pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, jakie są normy i wymagania oraz jakie urządzenia warto wykorzystać.

Wymagania dotyczące oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne musi spełniać określone normy i wymagania, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. W Polsce obowiązują normy PN-B 02871 i PN-B 02872, które określają wymagania dotyczące systemów oświetlenia ewakuacyjnego. Zgodnie z tymi normami, oświetlenie ewakuacyjne powinno być zaprojektowane tak, aby umożliwić szybką i bezpieczną ewakuację osób z budynku oraz umożliwić służbom ratowniczym prowadzenie działań ratowniczych. Warto również zwrócić uwagę na wymagania zawarte w przepisach prawa budowlanego.

Urządzenia do pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego

Aby przeprowadzić pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, należy skorzystać z odpowiednich urządzeń. Najważniejszym jest luksometr, który służy do pomiaru natężenia światła. Luksometr powinien być kalibrowany i spełniać wymagania określone w normie PN-B 02871. Ważne jest również, aby luksometr był wyposażony w funkcję pomiaru natężenia światła w trybie awaryjnym, gdyż to właśnie ten tryb jest istotny przy pomiarach oświetlenia ewakuacyjnego. Oprócz luksometru warto również zaopatrzyć się w inne narzędzia pomocnicze, takie jak statyw do stabilnego umieszczenia luksometru czy miarka do precyzyjnego określenia odległości.

Procedura pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego

Przeprowadzenie pomiaru oświetlenia w woj. mazowieckim wymaga przestrzegania określonej procedury. Należy rozpocząć od sprawdzenia, czy wszystkie źródła światła awaryjnego są sprawne i działają poprawnie. Następnie, przy użyciu luksometru, należy zmierzyć natężenie światła na poszczególnych punktach pomiarowych, zgodnie z wytycznymi normy PN-B 02871. Pomiary powinny być przeprowadzone na wysokości 0,5 m nad podłogą, co odpowiada poziomowi oczu ewakuującej się osoby.

Analiza wyników pomiarów i kontrola jakości

Po przeprowadzeniu pomiarów natężenia światła należy je dokładnie przeanalizować i porównać z wymaganiami określonymi w normach. Jeśli wyniki pomiarów są zgodne z normami, oznacza to, że oświetlenie ewakuacyjne spełnia wymagania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy podjąć odpowiednie kroki naprawcze.