Artykuł sponsorowany

Co można zrobić w przypadku zajęcia konta przez komornika?

Co można zrobić w przypadku zajęcia konta przez komornika?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co zrobić, gdy komornik zajął twoje konto bankowe? Zajęcie konta przez komornika może być bardzo stresującym doświadczeniem, ale istnieją pewne kroki, które można podjąć, aby poradzić sobie z tą sytuacją. W tym artykule omówimy trzy możliwości działania, które warto rozważyć w takiej sytuacji.

Zgłoś sprzeciw wobec zajęcia konta

Jeśli uważasz, że zajęcie konta przez komornika jest nieuzasadnione lub błędne, możesz złożyć sprzeciw wobec tego działania. Sprzeciw należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zajęciu konta. W sprzeciwie powinieneś przedstawić swoje argumenty oraz ewentualne dowody na to, że zajęcie jest niewłaściwe. Następnie komornik ma obowiązek rozpatrzyć twoje zarzuty i podjąć decyzję o ewentualnym uchyleniu zajęcia konta. Jeśli nie uzyskasz pozytywnej odpowiedzi od komornika, możesz zwrócić się do sądu z wnioskiem o uchylenie zajęcia.

Złóż wniosek o podwyższenie kwoty wolnej od egzekucji

Każda osoba, której konto zostało zajęte przez komornika, ma prawo do tzw. kwoty wolnej od egzekucji. Oznacza to, że na koncie bankowym pozostaje pewna suma pieniędzy, które nie mogą być zajęte przez komornika. Kwota wolna od egzekucji wynosi obecnie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli około 1680 złotych. Jeśli uważasz, że kwota ta jest niewystarczająca do pokrycia twoich podstawowych potrzeb życiowych, możesz złożyć wniosek o jej podwyższenie. Wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie oraz dowody na to, że wyższa kwota jest konieczna do utrzymania twojego gospodarstwa domowego.

Zapewnij spłatę długu w dogodnych ratach

Jeśli nie masz możliwości uniknięcia zajęcia konta przez komornika, warto rozważyć możliwość spłaty długu w dogodnych ratach. W tym celu należy skontaktować się z wierzycielem lub komornikiem i przedstawić propozycję rozłożenia długu na raty. Warto przy tym przedstawić swoją sytuację finansową oraz możliwości spłaty zadłużenia. Jeśli wierzyciel zgodzi się na takie rozwiązanie, zajęcie konta może zostać uchylone lub ograniczone. Ważne jest jednak, aby rzetelnie spłacać dług w ustalonych ratach, gdyż w przeciwnym razie komornik może ponownie zająć konto.